ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot

dot
หลักสูตรการสอน


หลักสูตร

1. การนวดพื้นฐาน จำนวน 60 ชั่วโมง                                                  ราคา   3,000  บาท

 • ประวัติการนวดไทย
 • กายวิภาคศาสตร์
 • ประโยชน์ และ ข้อห้ามของการนวด
 • จรรยา มารยาทของผู้นวด
 • การดูแล สุขภาพเบื้องต้น
 • หลักการนวดพื้นฐาน แบบเชลยศักดิ์

2. การนวดฝ่าเท้า จำนวน 60 ชั่วโมง                                                   ราคา   3,000  บาท

 • ความรู้ทั่วไป
 • ประวัติการนวดฝ่าเท้า
 • กายวิภาคศาตร์ และ สรีรวิทยาเบื้องต้น
 • จรรยา และ มารยาทของผู้นวด
 • การดูแลสุขภาพเท้า
 • ข้อห้าม ข้อดี และ ข้อเสียของการกดจุด
 • การกดจุดต่างๆบนฝ่าเท้า

3. การนวดน้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพและเสริมสวย จำนวน 65 ชั่วโมง  ราคา  5,000  บาท

 • ความรู้เบื้องต้นกายวิภาคศาสตร์
 • ความรู้ทั่วไปเรื่องน้ำมันหอมระเหย
 • หลักการนวดน้ำมันหอมระเหย
 • ขัดผิวด้วย ครีม และ สมุนไพร

 

 สิ่งที่คุณจะได้รับจากการฝึกอบรม : ใบประกาศนียบัตร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

test      ดูรูปขยายCopyright © 2012 All Rights Reserved.

โรงเรียนบุญญากรนวดไทย
ที่อยู่ : 83/4-5 หมู่ 11 ตำบล : กะมัง อำเภอ : พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา     รหัสไปรษณีย์ : 13000
เบอร์โทร : 035-235-688      มือถือ :  085-160-8664, 081-811-7130
อีเมล : boonyakorn09@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.boonyakorn.com